همایش ها

  • معرفی تکنیک Recycle در فرآیند آماده‌سازی نمونه در داروسازی بیوسان فارمد، دریافت فایل

  • معرفی دستگاه LCMS-2020 و مقایسه تکنیک MALDY و ESI در شرکت داروسازی توفیق دارو، دریافت فایل

  • شرکت در بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران در روزهای 6 الی 7 بهمن 94 واقع در پژوهشگاه شیمی و‌ مهندسی‌‌شیمی

  • حضور در هشتمین گردهمایی مدیران کنترل کیفی آب و فاضلاب کرمانشاه در تاریخ 21 و 22 مهرماه 94