اخبار و مقالات

تعیین AS، Se، Hg در آب به روش (HVG) Hydride Vapor Generation: چکیده: آلودگی آب صنعتی و شهری منابع با آرسنیک As، سلنیوم Se و جیوه Hg می توانند از رسوبات طبیعی، تخلیه رواناب از معادن، دفن زباله و عملیات کشاورزی ناشی شود. مصرف آب آلوده می تواند سبب آسیب پوستی توسط عنصرAs ، آسیب کلیه و عصبی توسط عنصر H...
1396/9/9 22:07:51

فارماکوپه ایالات متحده آمریکا (USP) دستگاه آنالیز کربن (TOC) را برای اندازه­گیری ناخالصی­های آلی در آب تصفیه شده (PW) و آب برای تزریق (WFI) را مشخص کرده است. به همین منظور دستگاه آنالیز کربنTOC باید الزامات مورد نیاز آزمون سازگاری سیستم را برآورده کند و همچنین قادر به اندازه­گیری میزان TOC در غلظت­ه...
1396/9/9 21:20:43

امروزه، با توجه به افزایش دامنه کاربردی دستگاه های کروماتوگرافی گازی و نیاز به شناسایی مقادیر اندک مواد ، تکنیک ها و تجهیزات جدیدی برای شناسایی و اندازه گیری ارائه شده است . یکی از این تکنیک ها، استفاده از پلاسما به عنوان منبع یونیزاسیون در آشکار ساز BID در جهت رفع نیاز های آنالیزی می باشد. کلمات کلیدی: کروماتوگرافی گازی، دتکتور، تخلیه الکتریکی، دی الکتریک الکترود، کوارتز، FID، TCD، پلاسما، BID .
1396/9/9 20:57:42

انتخاب گرافیت تیوپی که با عنصر یا نمونه مطابقت داشته باشد برای آنالیزهای کوره (اتمیزاسیون الکتروترمال) بسیار سودمند است. اخیرا سه نوع گرافیت تیوپ زیر به طور گسترده­ای مورد استفاده قرار گرفته­اند: گرافیت تیوپhigh-density ، گرافیت تیوپ pyro-coated و گرافیت تیوپ platform-type .
1396/7/20 17:22:36

حساسیت بالا و آنالیز همزمان آمینو اسیدهای کایرال در 10 دقیقه بدون استخراج و با استفاده از LC/MS/MS و متود بسته برای اسیدهای آمینه D/L
1396/7/18 16:41:57

کروماتوگرافی چند­بعدی یکی از روشهای معتبر و شناخته شده برای آنالیز نمونه­های پیچیده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، عطر و اسانس، محیط زیست و متابولیسمی است.
1396/7/18 16:27:02

در این متد از روش کروماتوگرافی چند­بعدی برای تعیین کمی ترکیبات آلی اکسیژن­دار در ماتریس­های پیچیده هیدروکربنی با تعداد کربن­های 2 تا 5 استفاده می­گردد. دتکتور معرفی شده در این روش از نوع FID می­باشد. این تست برای هیدروکربن­ هایی که نقطه­ جوش آنها کمتر از 200 است قابل اجرا می­باشد. ترکیبات اکسیژ­ن­...
1396/7/18 15:51:45

دستگاه اسپکتروفتومتر UV-VIS به طور گستردهای برای اندازهگیری غلظت یک ماده در محلول استفاده میشود. در این نوع اندازهگیریها، مشخص کردن حد تشخیص ماده بسیار مهم است که غلظت ماده در آن حد تشخیص قابل اندازهگیری باشد. هرچند که حد تشخیص بسته به نوع ماده تغییر میکند. در اینجا نتایج اندازهگیریهای...
1396/7/18 15:02:15

دستگاه AA-7000 شیمادزو از سیستم نوری دوپرتویی سه بعدی بهره‌گرفته‌است. این سیستم نوری به گونه‌ای طراحی شده‌است که حداکثر عملکرد را برای هر روش اندازه‌گیری از طریق تنظیم بهینه پرتوی نور و فیلتر دیجیتال پرتوی نور تولید می‌کند
1396/7/18 14:19:57

1- اعتبار سنجی یک دستگاه اسپکتروفوتومتری نمونه را در معرض تابش نور با طولموجهای مختلف قرار میدهد و میزان جذب، انعکاس یا عبور نور را بررسی میکند. سپس بر اساس اندازهگیریهای انجام شده نمونه را به صورت کیفی و کمی تجزیه و تحلیل مینماید. حال سوال اینجاست که چه مشخصاتی از کارایی دست...
1396/7/18 11:09:07

123